Erős ügyfélazonosítás (SCA) online fizetések tekintetében történő bevezetésének első tapasztalatai


Az Európai Unió PSD2 direktívája szerint az erős ügyfél azonosítás (SCA) az online fizetések tekintetében 2021. január 1-vel elindult. Bevezetése, minden kibocsátót és elfogadó bankot, pénzforgalmi szolgáltatót és magukat a kártyatársaságokat is érinti. A kibocsátó és elfogadó bankok egymástól eltérő időpontban kezdték vagy kezdik meg a 3DS2 azonosításra történő átállást, ebből adódóan a felhasználók az eddig megszokott működéshez képest fennakadásokat tapasztalhatnak. Szakmai elemzések alapján elmondható, hogy az értéklánc minden szereplőjének még tanulnia kell a gyökeres változás kezelését, ami várhatóan hónapokon átívelő lesz.