fizikai_POS_atszerzodes.jpg

K&H fizikai POS migráció átszerződéssel

Amennyiben Önnek a K&H Bankkal fizikai POS szolgáltatásra vonatkozó Fizetőkártya Elfogadói Szerződése van úgy kérjük, olvassa el figyelmesen tájékoztatónkat. Amennyiben a migrációról még nem kapott hivatalos értesítést, vagy kérdése merül fel, úgy kérjük, hívja a K&H Bank 0-24 órában elérhető telefonos ügyfélszolgálatát a +361/20/30/70/335-3355 telefonszámon.

FONTOS VÁLTOZÁS! Ügyféltájékoztató átszerződési határidő módosulásról

Ügyféltájékoztató és K&H BANK felmondás migrációból kimaradt fizikai POS átszerződéshez

K&H Bank ügyféltájékoztató levél

POS terminálok software cserét bemutató segédlete

Előfoglalás tranzakciók lezárása tájékoztató

Előengedély és MO-TO tranzakciók leírása

POS (Thelium) használati útmutató előengedély kezeléssel

Tájékoztató ügyfélazonosításról

Tájékoztató ügyfélazonosításról, nyilatkozattétel adatátadásról

Tájékoztató ügyfélazonosításról, nyilatkozat

Tájékoztató fizikai POS átszerződésről

Nyilatkozat

előzmény

A KBC Csoport magyarországi leányvállalata, a K&H Bank, és a KBC Csoport csehországi leányvállalata, a CSOB úgy döntött, hogy testvérvállalatként összefog egymással, és 2020 második felétől a K&H bankkártya-elfogadási üzletága a CSOB magyarországi leányvállalataként, K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. néven folytatja tovább működését.

K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. MNB tevékenységi engedély száma: H-EN-I-567/2020.

 • a fizikai POS migráció átszerződési folyamat lépései

1. "Nyilatkozat" cégszerű aláírása és visszaküldése a K&H Bank Zrt. részére

Annak érdekében, hogy a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a fizikai POS szolgáltatásra vonatkozó Fizetési kártyaelfogadói szerződést – a K&H Bankkal Zrt. fennálló szerződésük alapján – az Önök személyes bevonása nélkül előállítsa és megküldhesse az Önök részére a „Nyilatkozat” kitöltött és cégszerűen aláírt eredeti példányát, 2021. április 9-ig az alábbi címre kell visszaküldeni:

Visszaküldendő Nyilatkozat

K&H Bank Zrt. Bankkártya elfogadás „POS Nyilatkozat” 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

 • miért van szükség az Önök nyilatkozatára?

A cégszerűen aláírt és visszaküldött nyilatkozat alapján a K&H Bank az Önökkel kötött és jelenleg érvényben lévő Fizetőkártya-elfogadói szerződést és valamennyi kapcsolódó dokumentációt, adatot átadja a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. részére, így a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.-nek módjában áll Önökkel olyan módon ügyfélkapcsolatot létesíteni és a szerződést előkészíteni, hogy a Cégük képviselőinek nem szükséges személyesen megjelenniük és okiratokat bemutatniuk.

Felhívjuk azonban szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Nyilatkozat alapján átadott adatok és dokumentumok (már) nem felelnek meg a valóságnak, pl. az adatokban időközben változás következett be, úgy a személyes azonosítás pótlását a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. kezdeményezni fogja.

 • mi történik a nyilatkozat visszaküldését követően?

Az Önök visszaküldött Nyilatkozata alapján a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. az Önök és a K&H Bank Zrt. között jelenleg fennálló szerződés alapján előállítja az új POS szolgáltatásra vonatkozó Fizetési kártya-elfogadói szerződést, vagy már meglévő VPOS szolgáltatás esetén a fizikai POS-re vonatkozó kiegészítést. Az új szerződést a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. 2021. április és május hónapok során küldi ki az Önök számára. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. és Önök közötti Fizetési kártya-elfogadói szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Önök számára a POS terminál szoftvere az alábbiak szerint frissül.

 • mi az átszerződés határideje?

annak érdekében, hogy a zökkenőmentes átállás megvalósuljon, az átszerződés határideje 2021. május 31.

 • hogy szűnik meg az Önök K&H Bankkal fennálló Fizetőkártya-elfogadói szerződése?

Tekintettel arra, hogy a K&H Bank a POS elfogadás szolgáltatását 2021. július 10. napján megszünteti, ezért a fennálló fizikai POS szolgáltatásra vonatkozó szerződést a K&H Bank tájékoztató levelében foglaltan, 2 (két) hónapos felmondási határidő figyelembevételével, 2020. július 10. napjára felmondja, és a fizikai POS szolgáltatásra vonatkozó szerződés 2021. július 10-i hatállyal megszűnik. 

Amennyiben a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.-vel az új POS szerződést aláírják és a fizikai POS szolgáltatás élesben elindul, a K&H Bankkal jelenleg fennálló POS szerződés közös megegyezéssel kerül megszüntetésre. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás tervezetét Önök egyidejűleg kapják meg a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. által előállított szerződéstervezettel.

 • mi nem változik átszerződés esetén?

Az átszerződést követően nem változik az:

 1. kereskedői azonosító (központi MID)
 2. üzletazonosító (shop MID)
 3. POS terminál azonosító (TID)
 • hogy alakul az átszerződést megelőző tranzakciókért való felelősség?

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az állomány-átruházással a Bank és Önök között kötött Fizetőkártya-elfogadói szerződés megszűnik. Ugyanakkor a Fizetőkártya-elfogadói szerződés általános feltételei 11.8. pontja szerint a szerződés megszűnése nem érinti a feleknek a Fizetőkártya-elfogadói Szerződés megszűnése előtt történt, kártyával végrehajtott tranzakciókkal, illetve az ezen tranzakciók ellenértékének kiegyenlítésével kapcsolatos felelősségét, kötelezettségeit. Ennek megfelelően a Bank jogosult a kereskedőket közvetlenül megkeresni, amennyiben az átruházást követően az átruházást megelőző tranzakció vonatkozásában reklamáció érkezik a Bankhoz. Kérjük az ilyen esetek gördülékeny megoldásához fokozott együttműködésüket.

 • mi történik ezt követően?

Amennyiben a fentieknek megfelelően az Önök POS terminálján már a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. szoftvere működik, úgy Önök már a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. ügyfelei, ezzel a K&H Bank Zrt.-vel a fizetőkártya-elfogadói szolgáltatásra kötött megállapodásuk és együttműködésük lezárul.

2. új szoftver kerül a jelenlegi POS terminálokra

A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. az átszerződtetést követően 2021. július 10-ig a jelenlegi POS terminálokat új szoftverrel látja el. Az új POS szoftver automatikusan, központi letöltéssel kerül telepítésre a meglévő POS terminálokra. Az automatikus letöltést követően az Önök POS terminálján végrehajtott fizetőkártyás tranzakciókat már a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. bonyolítja és számolja el. Ahhoz, hogy a POS terminálok működése az átszerződés során zavartalan legyen, kérjük, hogy az alábbiakra különösen legyenek figyelemmel:

 • a POS terminálok használatra kész állapotban legyenek, azaz GPRS POS terminálok esetén töltőn, vagy az akkumulátorok feltöltött állapotban legyenek, míg az asztali POS terminálok az elektromos hálózatra illetve az internethez csatlakozzanak
 • azon kereskedőknél, ahol az internet külön hálózaton érhető el és az egyben tűzfal szabállyal védett, ott speciálisan engedélyezni kell a POS terminál által hívó IP címet. Az IP cím itt  érhető el.
 • különös tekintettel a fent megadott időpontot megelőző esti üzletzáráskor, sikeres banki napzárást követően, automatikusan indul a szoftver csere, a terminál kijelzőjén az alábbi üzenet látható: „Software Updater Connecting Please wait…” – kérjük, ezt ne szakítsák meg

Sikeres szoftver letöltést követően a POS terminál kijelzőjén az – Üdvözli Önt a K&H Bank felirat helyett – egy színes K&H logó jelenik meg, a slipeken pedig a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. neve.

mi a teendő, ha 2021. július 10-ét követően nem a fentieket tapasztalja?

Amennyiben 2021. július 10-ét követően az új POS szoftver letöltése sikertelen, úgy kérjük, hogy

 • először ellenőrizzék, hogy az asztali POS terminál feszültség alatt van-e, azaz csatlakozik-e az elektromos hálózathoz, illetve az Internet beállításai megfelelőek-e.
 • a GPRS POS terminál esetén ellenőrizzék, hogy a POS terminál töltőn vagy az akkumulátor megfelelően feltöltött állapotban van-e.
 • indítsanak egy banki napzárást! Sikeres napzárás után automatikusan indul a szoftver csere. A  terminál kijelzőjén az alábbi üzenet látható: „Software Updater  Connecting Please wait…” -kérjük ezt ne szakítsák meg!

Amennyiben a fentiek ellenére a POS szoftver letöltése sikertelen, úgy kérjük, hogy hívják a POS terminálok működését támogató ügyfélszolgálatunkat.

Készítettünk egy segédletet, amiben lépésről-lépésre nyomon követhető POS terminálok átállásának folyamata! Kattintson ide a software cserét bemutató segédlet megnyitásához!

3. DCC (dinamic currency conversion)

Az állomány-átruházást követően a DCC kezelését a piaci gyakorlatnak megfelelően a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. nem visszatérítésként, hanem a felszámított jutalékba építve, csökkentett jutalék formájában bocsátja az (ezen szolgáltatást igénybe vevő) ügyfelek rendelkezésére.

4. tranzakciók elszámolásának kivonata

Amennyiben a bankkártyás tranzakciók elszámolásának kivonatát a K&H Bank Zrt. e-posta felületére kérték, úgy ez a lehetőség megszűnik. Helyette a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a weben keresztül elérhető felületén, a K&H POS 24 alkalmazásban biztosítja az elektronikus kivonatok és tranzakciók elérhetőségét, a tranzakciók elszámolása pedig T+1 munkanapon belül történik meg.

A K&H POS24 alkalmazás egy innovatív internetes felhasználói felület, ahol

 • a kereskedők élőben megtekinthetik az egyes üzleteik POS/VPOS termináljaikat
 • lekérdezhetik kivonataikat
 • meghatározott riportok alapján figyelemmel kísérhetik a végrehajtott kártyás tranzakciókat már 10 perccel később azok megtörténtét követően
 • a K&H POS24 alkalmazásban ügyfeleink maguk állíthatják be és menedzselhetik a kivonatokat és tranzakciókat elérő felhasználókat is

A rendszer Felhasználói kézikönyve itt érhető el. A belépéshez szükséges első jelszó a K&H Bank Zrt. rendszereiben rögzített pénzügyi kapcsolattartó mobiltelefon számára kerül megküldésre. Kérjük, hogy gondoskodjanak a telefonszám aktualizálásáról, a gördülékeny belépés érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy a K&H e-posta szolgáltatásra vonatkozó Önökkel kötött szerződés – amennyiben Bankunkkal egyéb pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződése nem áll fenn – a K&H Bankkal kötött Fizetőkártya-elfogadói szerződés megszűnését követően megszüntetésre fog kerülni. Erről a K&H Bank külön tájékoztatást fog küldeni az érintett Ügyfeleknek.

K&H SZÉP kártya elfogadói szerződés

K&H Bankkal változatlan marad a SZÉP kártya elfogadói szerződés.

Amennyiben az Önök által használt POS terminálok K&H SZÉP Kártyát is elfogadnak, az állomány-átruházás nem érinti a K&H SZÉP Kártya elfogadói szerződéseket. Így ezek elfogadásában változás nem történik. A K&H Bank Zrt.-t a K&H SZÉP Kártya szerződéssel és ügyintézéssel kapcsolatban a megszokott elérhetőségeken érheti el: e-mailben a szepkartya@kh.hu címen, telefonon a K&H SZÉP Kártya ügyfélszolgálat a +36 1/20/30/70 335 3355-ös telefonszámon, a 7-es menüpont kiválasztásával. A K&H SZÉP Kártyával kapcsolatos információk a kh.hu/szepkartya weboldalon találhatóak meg.

Kérdése van a fizikai POS migrációval kapcsolatban? Kérjük, hívja a K&H Bank 0-24 órában elérhető Telecenterét a +36/1/20/30/70/ 335-33-55 ös telefonszámon!